חיפוש:
 מכירות מהעבר  המכירה הבאה
  מכירה מס’ 144 - אמנות ישראלית ובינלאומית. חלק א’ - 28/1/12 בשעה 18:30-כולל 100 ציורים נוספים מאוסף גבי ועמי בראון.
המכירה הזו מכילה 332 פריטים.   
כל המחירים כוללים עמלה
1 יהושע גרוסברד
$2530
2 יהושע גרוסברד
$2530
3 לאון אנגלסברג
$11500
5 מרדכי לבנון
$9775
6 שמואל חרובי
$1610
7 שמואל חרובי
$2300
8 שמואל חרובי
$2185
9 שמואל חרובי
$3450
10 משה וורוביצ’יק
$3680
11 אוטה וליש
$3910
12 פרנץ קראוס
$1150
14 אנה טיכו
$6325
15 אנה טיכו
$4600
16 אפרים משה ליליין
$3220
17 אנה טיכו
$2185
18 אנה ריכטר מאי
$2530
19 אנה ריכטר מאי
$3910
20 אנה ריכטר מאי
$2990
21 הנרי הרפר
$2990
22 משה אלנתן
$2760
23 גבריאל כהן
$1725
24 שלום מוסקוביץ הזייגרמאכר
$5750
25 שלום מוסקוביץ (הזייגרמאכר)
$3910
26 שמואל שלזינגר
$5060
27 שמואל שלזינגר
$9200
28 שמואל שלזינגר
$6900
29 ראובן רובין
$5750
30 אביגדור אריכא
$3450
31 אנה טיכו
$2530
32 נחום גוטמן
$5060
33 נחום גוטמן
$4370
34 קטה אפרים מרכוס
$3220
35 קטה אפרים מרכוס
$3220
36 קטה אפרים מרכוס
$9200
37 אליהו גת
$4830
38 אליהו גת
$1610
39 אליהו גת
$6900
40 יעקב איזנשר
$2070
41 יעקב איזנשר
$2990
42 נחום גלבוע
$2760
43 יוסל ברגנר
$8050
44 יוסל ברגנר
$13800
45 יוחנן סימון
$11500
46 יוחנן סימון
$21850
47 נפתלי בזם
$5750
48 שרגא וייל
$14950
49 נחום גוטמן
$5750
50 נחום גוטמן
$11500
51 ישראל פלדי
$8050
52 ציונה תג’ר
$16100
53 מנחם שמי
$14950
54 מנחם שמי
$5060
55 שמואל בק
$9775
56 אליהו גת
$4600
57 אברהם נתון
$11500
58 משה קסטל
$5750
60 שלום סבא
$20700
61 משה קסטל
$12000
62 ראובן רובין
$69000
63 גרשון קניספל
$3450
64 גרשון קניספל
$18400
65 נחום גוטמן
$149500
66 לודוויג בלום
$21275
68 יעקב שטיינהרדט
$6900
69 אליהו גת
$6325
70 משה מוקדי
$7475
71 משה מוקדי
$8050
72 יוסל ברגנר
$9775
73 יוסל ברגנר
$32200
74 משה רוזנטליס
$7360
75 ראובן רובין
$80500
76 נחום גוטמן
$126500
77 ראובן רובין
$8050
78 ראובן רובין
$3450
79 ראובן רובין
$3450
80 ראובן רובין
$6900
81 ראובן רובין
$69000
82 משה מוקדי
$37950
83 יוחנן סימון
$5750
84 יוחנן סימון
$3450
85 יוחנן סימון
$27600
86 נחום גוטמן
$178250
87 יוסל ברגנר
$7475
88 יוסל ברגנר
$5750
89 יוסל ברגנר
$9775
90 יוסל ברגנר
$17250
91 ראובן רובין
$101200
92 יוסל ברגנר
$41400
93 נפתלי בזם
$10925
94 דן קדר
$2530
95 שמואל בק
$8050
96 שמואל בק
$16100
97 שמואל בק
$11500
98 שמואל בק
$8625
99 יוסל ברגנר
$12650
100 יוסל ברגנר
$13800
101 פיטר פרוקש
$6900
102 פיטר פרוקש
$1093
103 פיטר פרוקש
$1093
104 פיטר פרוקש
$5750
105 פנחס ליטבינובסקי
$4370
106 סולטנה סורג’ון
$14950
107 משה רוזנטליס
$6670
108 לאוניד גרביץ
$4600
109 יששכר ריבק
$41400
110 אבל פן
$12650
111 אבל פן
$41400
112 מאנה כץ
$10350
113 מאנה כץ
$41400
114 חנה אורלוף
$27600
115 מאנה כץ
$3910
116 אוגוסט רודין
$6900
117 אתיאן הדז’ו
$11500
118 אנדרה מסון
$6900
119 מאנה כץ
$12650
120 מאורציו מינקובסקי
$6900
121 אלויס הנריך פריצנפריד
$5290
122 רומן קרמצ’יק
$12650
123 איזאק ישראלס
$1955
124 איזאק ישראלס
$43700
125 יוזף ישראלס
$18400
126 יוזף ישראלס
$9775
127 לסר אורי
$10350
128 לסר אורי
$3220
129 לסר אורי
$74750
130 זיגמונד מנקס
$9200
131 זיגמונד מנקס
$11500
132 שלום סבא
$1725
133 קוסו אלול
$2185
134 שלום סבא
$3450
135 מרדכי ארדון
$78200
136 אביגדור אריכא
$18400
137 אביגדור אריכא
$16100
138 אריה ארוך
$8050
139 אריה ארוך
$11500
140 אורי ריזמן
$55200
141 אורי ריזמן
$27600
142 לאה ניקל
$6900
143 לאה ניקל
$18400
144 רפי לביא
$3680
145 רפי לביא
$9430
146 רפי לביא
$6325
147 מיכאל גרוס
$46000
148 ארם גרשוני
$9775
149 משה גרשוני
$27600
150 אהרון כהנא
$6325
151 אהרון כהנא
$9775
152 אביבה אורי
$20700
153 אביבה אורי
$18400
154 אורי ליפשיץ
$9775
155 אורי ליפשיץ
$14950
156 משה קופפרמן
$16100
157 משה קופפרמן
$64400
158 עופר ללוש
$17250
159 מרסל ינקו
$29900
160 יגאל תומרקין
$6325
161 יגאל תומרקין
$5520
162 אביגדור סטימצקי
$2185
163 יוסף זריצקי
$4370
164 אביגדור סטימצקי
$7475
166 יחזקאל שטרייכמן
$2990
167 מנשה קדישמן
$4140
168 מנשה קדישמן
$1840
169 מנשה קדישמן
$4830
170 יאיר גרבוז
$3910
171 יאיר גרבוז
$9200
172 יגאל תומרקין
$2530
173 פנחס כהן גן
$3450
174 פנחס כהן גן
$8625
176 ידיד רובין
$2990
177 ערן שקין
$8050
178 ציבי גבע
$10120
179 ציבי גבע
$6670
180 ציבי גבע
$11500
181 דוד ריב
$12650
182 דוד ריב
$6900
183 אהרון כהנא
$3610
184 יחיאל קריזה
$3220
185 אביגדור סטימצקי
$12650
186 עידו אברמסון
$2990
188 גרופה סטודיו
$3450
189 ניר מאירי
$2070
191 אושקי סטודיו
$2070
195 פיני לייבוביץ’
$4600
196 טל גור
$3220
198 יערית מכני
$2300
201 לאה ניקל
$51750
202 לאה ניקל
$23000
203 משה קסטל
$3910
204 משה קסטל
$2530
205 משה קסטל
$7360
206 משה גרשוני
$11500
207 אורי ריזמן
$39100
208 אביבה אורי
$9200
209 אביבה אורי
$7475
210 מיכאל דרוקס
$2990
211 מיכאל דרוקס
$5060
212 מיכאל דרוקס
$4600
216 קלון
$1725
219 לודוויג בלום
$4600
220 יעקב וכסלר
$1380
221 אסם אבו שקרה
$18400
222 משה גרשוני
$7475
223 משה גרשוני
$5290
224 משה גרשוני
$5290
225 הנרי שלזניאק
$2760
226 אברהם נתון
$5060
227 הנרי שלזניאק
$6325
228 לאה ניקל
$9200
229 לאה ניקל
$10925
230 אייקה בראון
$1150
231 יגאל תומרקין
$4600
232 יגאל תומרקין
$2990
233 משה קופפרמן
$3105
234 משה קופפרמן
$2760
235 משה קופפרמן
$4370
236 אורי ליפשיץ
$2530
237 אורי ליפשיץ
$4600
238 ליליאן קלאפיש
$1610
239 חגית לאלו
$4715
240 אורי ריזמן
$8625
241 דניאל אלנקווה
$2300
242 דניאל אלנקווה
$3220
243 אבנר בן גל
$8625
244 רענן לוי
$2530
245 יאן ראוכוורגר
$5520
246 דוד ניפו
$6325
247 גידי רובין
$4370
248 אמנון דוד ער
$2875
249 אמנון דוד ער
$6325
250 נורית דוד
$2185
251 יגאל עוזרי
$13800
252 מיכאל סגן כהן
$7130
254 מיכאל גרובמן
$1495
255 גבי קלזמר
$2185
256 יגאל תומרקין
$3220
257 יגאל תומרקין
$1955
258 יגאל תומרקין
$1840
259 יגאל תומרקין
$1840
260 עדו בר-אל
$2300
261 יהודית סספורטס
$1840
262 יגאל עוזרי
$1495
263 יאיר גרבוז
$3105
264 חיים קיווה
$1265
265 יוסף קריספל
$2760
266 מאיר פיצ’חדזה
$4140
267 דוד ריב
$3450
268 מנשה קדישמן
$4370
269 מנשה קדישמן
$4830
270 מנשה קדישמן
$4140
271 מנשה קדישמן
$2760
272 עמוס קינן
$8050
274 מוטי מזרחי
$1840
275 צדוק בן דוד
$4370
276 פיליפ רנצר
$2530
277 יובל מלר
$1380
278 יעקב אפשטיין
$1955
279 יחיאל שמי
$4140
280 דורון דהן
$1725
281 ז’אק ז’אנו
$805
282 צדוק בן דוד
$6325
283 מיכל נאמן
$2530
284 שמואל עובדיהו
$2300
285 צבי מאירוביץ
$2530
286 עמוס ישכיל
$4140
287 עמוס ישכיל
$2990
288 סאלח אלקרא
$1955
289 אהרון מסג
$3680
290 זהבה לופו
$3910
291 עזר סודאי
$1150
292 אלבינה דניאל
$1265
293 נטשה בריליאנטובה
$3680
294 אנה פסטרנק
$3220
295 אורלי מיברג
$2530
297 גוסטבו ולנזואלה
$2300
299 זואי סבר
$2760
300 נתן פרניק
$2300
301 עופר ללוש
$1610
302 מאיר פיצ’חדזה
$6325
303 מאיר פיצ’חדזה
$6325
304 מאיר פיצ’חדזה
$9775
305 יוסל ברגנר
$7475
306 יוסל ברגנר
$6325
307 יוסל ברגנר
$9660
308 יוחנן סימון
$5060
309 יוחנן סימון
$2530
310 יוחנן סימון
$2300
311 יוחנן סימון
$4140
312 יצחק פרנקל פרנל
$2185
313 רות שלוס
$2990
314 רות שלוס
$3450
315 רות שלוס
$4370
316 יצחק פרנקל פרנל
$3910
317 יצחק פרנקל פרנל
$1495
318 יצחק פרנקל פרנל
$1380
319 יצחק פרנקל פרנל
$2760
320 אברהם אופק
$5980
321 מרסל ינקו
$2530
322 מרסל ינקו
$3450
323 מרסל ינקו
$4140
324 מרסל ינקו
$2415
325 יוסל ברגנר
$3680
326 יוסל ברגנר
$7360
327 יוסל ברגנר
$5290
328 שמואל לוי אופל
$2185
329 שמואל לוי אופל
$1495
330 לאו רוט
$1955
331 נפתלי בזם
$2645
332 נפתלי בזם
$1610
333 מיכאל קובנר
$4140
334 ז’אן דוד
$7475
336 אריה לובין
$1725
337 גסוס מריאנו לאוס
$1380
338 מישל קיקואין
$6900
339 מיוחס לסוזן וולדון
$1
341 פנחס קרמן
$2530
342 יוסף פרסמן
$3220
343 מאנה כץ
$3220
344 אברהם מינצ’ין
$6325
345 גרגואר מישונז
$2530
346 ג’ון קונקיפי מול
$2185
348 מיוחס לאויגן גליאן לאלו
$1
349 פאבלו פיקאסו
$6900
350 פאבלו פיקאסו
$4830
351 מארק שאגאל
$3450
352 מארק שאגאל
$6900
353 יענקל אדלר
$3450
354 גבריאל מרטינוביץ גליוק
$2760
355 יענקל אדלר
$7130
356 בלה קאדר
$2760
357 אבל פן
$12650
358 אבל פן
$4830
כל המחירים כוללים עמלה
© All Rights Reserved תירוש – חבצלת השרון 35 (כיכר דה שליט) הרצליה פיתוח 4664130, ישראל. טל': 972(0)9-9509893 פקס: 972(0)9-9509895 דוא"ל: art@tiroche.co.il תירוש