איזאק דוברינסקי

פריט : 406

איזאק דוברינסקי
נוף, שמן על קרטון, 50X60 ס”מ, חתום.

הערכת מחיר

$700 - 1,000

פריט : 656

איזאק דוברינסקי
1973 - 1891 דוגמנית בעירום, שמן על…

הערכת מחיר

$400 - 600

פריט : 720

איזאק דוברינסקי
1973 - 1891 דיוקן עצמי, 1947, שמן…

הערכת מחיר

$600 - 800

פריט : 232

איזאק דוברינסקי
איזאק דוברינסקי 1973 - 1891 אגרטל פרחים,…

הערכת מחיר

$2,000 – 1,500

פריט : 149

איזאק דוברינסקי
איזאק דוברינסקי 1973 - 1891 אגרטל פרחים,…

הערכת מחיר

$1,000 - 1,500

פריט : 717

איזאק דוברינסקי
אשה בעירום, שמן על בד מוצמד לעץ,…

הערכת מחיר

$400 - $600

פריט : 433

איזאק דוברינסקי
ילד, שמן על בד, 46X27 ס”מ, חתום.

הערכת מחיר

$300 - $500

פריט : 568

איזאק דוברינסקי
אגרטל, שמן על קרטון, 80X54 ס”מ, חתום.

הערכת מחיר

$300 - $500

פריט : 419

איזאק דוברינסקי
דמות, 1946 , שמן על בד, 46X40…

הערכת מחיר

$400 - $600

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop