איליה ארמנובסקי

פריט : 403

איליה ארמנובסקי
נוף, שמן על בד, 40X80 ס"מ, חתום.

הערכת מחיר

$300 - 400

פריט : 486

איליה ארמנובסקי
ים, שמן על בד, 60X60 ס”מ, חתום.

הערכת מחיר

$300 - 400

פריט : 312

איליה ארמנובסקי
חוף הים, שמן על בד, 40X70 ס"מ,…

הערכת מחיר

$400 - 600

פריט : 458

איליה ארמנובסקי
חוף הים, שמן על בד, 52X80 ס"מ,…

הערכת מחיר

$400 - 600

פריט : 512

איליה ארמנובסקי
חוף, שמן על בד, 38X90 ס”מ, חתום.

הערכת מחיר

$500 - 700

פריט : 578

איליה ארמנובסקי
נ. 1972 פרחים בשדה, שמן על בד,…

הערכת מחיר

$400 - 600

פריט : 579

איליה ארמנובסקי
נ. 1972 ברושים, שמן על בד, 35X50…

הערכת מחיר

$300 - 400

פריט : 580

איליה ארמנובסקי
נ. 1972 נוף ימי, שמן על בד,…

הערכת מחיר

$500 - 700

פריט : 577

איליה ארמנובסקי
נ. 1972 שדה פרחים, שמן על בד,…

הערכת מחיר

$500 - 700

פריט : 567

איליה ארמנובסקי
נ. b. 1972 כפר הים, שמן על…

הערכת מחיר

$600 - 800

פריט : 504

איליה ארמנובסקי
איליה ארמנובסקי נ. 1972 כיכר בחדרה, שמן…

הערכת מחיר

$600 - 800

פריט : 460

איליה ארמנובסקי
איליה ארמנובסקי נ. 1972 קוצים, 2007, שמן…

הערכת מחיר

$800 – 600

פריט : 686

איליה ארמנובסקי
איליה ארמנובסקי נ. 1972 חמניות, 2007, שמן…

הערכת מחיר

$500 - 700

פריט : 577

איליה ארמנובסקי
577. איליה ארמנובסקי נ. 1974 b. גזעי…

הערכת מחיר

פריט : 316

איליה ארמנובסקי
316. איליה ארמנובסקי נ. 1974 b. מבט…

הערכת מחיר

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop