אינוס קורדין

פריט : 500

אינוס קורדין
אישה עם פרח, שמן על בד, 73X33…

הערכת מחיר

$300 - 400

פריט : 633

אינוס קורדין
זוג, שמן על בד, 46X38 ס"מ, חתום.

הערכת מחיר

$300 - 400

פריט : 634

אינוס קורדין
נערה, שמן על בד, 100X60 ס"מ, חתום.

הערכת מחיר

$400 - 600

פריט : 349

אינוס קורדין
נוף, שמן על בד, 50X70 ס”מ, חתום.

הערכת מחיר

$600 - 800

פריט : 621

אינוס קורדין
ילדה, שמן על בד, 70X50 ס"מ, חתום.

הערכת מחיר

$600 - 800

פריט : 583

הערכת מחיר

$200 - $300

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop