אלחנן הלפרן

Total counts: 31

מכירות עבר

פריט : 7

אלחנן הלפרן
נוף, 1947, שמן על בד, 38X46 ס"מ,…

נמכר ב:

380

פריט : 11

אלחנן הלפרן
צפת, 1948, אקוורל על נייר, 34X49 ס"מ,…

נמכר ב:

80

פריט : 31

אלחנן הלפרן
צפת, 1964, שמן על בד, 38X46 ס"מ.…

נמכר ב:

110

פריט : 392

אלחנן הלפרן
ירושלים, שמן על בד, 89X116 ס"מ, חתום.

נמכר ב:

195

פריט : 392

אלחנן הלפרן
Jerusalem, Oil on canvas, 86X116 cm. Signed.

נמכר ב:

195

פריט : 789

אלחנן הלפרן
נוף, שמן על נייר מוצמד לבד, 50X70…

נמכר ב:

150

פריט : 517

אלחנן הלפרן
1965 - 1914 נוף, אקוורל על נייר,…

נמכר ב:

81

פריט : 592

אלחנן הלפרן
2009 - 1930 העיר העתיקה ירושלים, שמן…

נמכר ב:

368

פריט : 730

אלחנן הלפרן
1965 - 1914 נוף, שמן על בד,…

נמכר ב:

299

פריט : 571

אלחנן הלפרן
אלחנן הלפרן 1914-1965 העיר העתיקה ירושלים, שמן…

הערכת מחיר:

$500 - 700

פריט : 404

אלחנן הלפרן
אלחנן הלפרן 1965 – 1914 הירקון, אקוורל…

נמכר ב:

58

פריט : 489

אלחנן הלפרן
489. אלחנן הלפרן 1965 - 1914 טבע…

נמכר ב:

690

פריט : 674

אלחנן הלפרן
674. אלחנן הלפרן 1965 - 1914 ציפור,…

נמכר ב:

69

פריט : 443

אלחנן הלפרן
443. אלחנן הלפרן 1914-1995 שכונת התקווה, 1947,…

הערכת מחיר:

פריט : 444

אלחנן הלפרן
444. אלחנן הלפרן 1914-1995 נוף, אקוורל, 46x69…

נמכר ב:

92

פריט : 472

אלחנן הלפרן
472. אלחנן הלפרן 1914-1995 עץ בעיר, 1947,…

נמכר ב:

81

פריט : 731

אלחנן הלפרן
731. אלחנן הלפרן 1914-1995 הירקון, 1944, אקוורל,…

נמכר ב:

230

פריט : 584

אלחנן הלפרן
584. אלחנן הלפרן 1914-1995 עין-גדי, אקוורל, 64X48…

נמכר ב:

184

פריט : 353

אלחנן הלפרן
353. אלחנן הלפרן נוף, שמן על בד,…

נמכר ב:

253

פריט : 675

אלחנן הלפרן
675. אלחנן הלפרן 1914-1995 צפת, 1964, שמן…

הערכת מחיר:

פריט : 690

אלחנן הלפרן
690. אלחנן הלפרן 1914-1995 נוף אקוורל, 35x48…

נמכר ב:

69

פריט : 694

אלחנן הלפרן
694. אלחנן הלפרן 1914-1995 נוף, אקוורל, 31x39…

נמכר ב:

81

פריט : 350

אלחנן הלפרן
350. אלחנן הלפרן צפת, 1980, אקוורל, 48x67…

הערכת מחיר:

פריט : 351

אלחנן הלפרן
351. אלחנן הלפרן פריז, אקוורל, 47x62 ס"מ,…

הערכת מחיר:

פריט : 352

אלחנן הלפרן
352. אלחנן הלפרן פריז, 1977, אקוורל, 47x62…

הערכת מחיר:

פריט : 354

אלחנן הלפרן
354. אלחנן הלפרן ירושלים, 1972, אקוורל, 67x47…

הערכת מחיר:

פריט : 501

אלחנן הלפרן
501. אלחנן הלפרן דיוקן אשה, טוש, 32x22…

הערכת מחיר:

פריט : 308

אלחנן הלפרן
308. אלחנן הלפרן Elchanan Halpern 1914-1995 ירושלים,…

הערכת מחיר:

פריט : 317

אלחנן הלפרן
317. אלחנן הלפרן Elchanan Halpern 1914-1995 טבריה,…

הערכת מחיר:

פריט : 515

אלחנן הלפרן
515. אלחנן הלפרן Elchanan Halpern 1914-1995 זוג…

הערכת מחיר:

פריט : 670

אלחנן הלפרן
כנרת, שמן על בד מוצמד לקרטון, 35.5X46…

הערכת מחיר:

$400 - 600

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop