אסתר פרץ ארד

Total counts: 48

מכירות עבר

פריט : 317

אסתר פרץ ארד
נוף כנרת, שמן על בד, 70X100 ס"מ,…

נמכר ב:

550

פריט : 24

אסתר פרץ ארד
ילד בחלון, שמן על בד, 55X46 ס"מ,…

נמכר ב:

950

פריט : 435

אסתר פרץ ארד
ילד, שמן על בד, 50X38 ס"מ, חתום.

נמכר ב:

360

פריט : 22

אסתר פרץ ארד
נערה, 1984, אקוורל על נייר, 70X50 ס"מ.…

נמכר ב:

110

פריט : 31

אסתר פרץ ארד
נערה, אקוורל על נייר, 68X49 ס"מ, חתום.

נמכר ב:

200

פריט : 28

אסתר פרץ ארד
עירום, שמן על בד, 55X65 ס"מ, חתום.

נמכר ב:

160

פריט : 617

אסתר פרץ ארד
סוסים, שמן על בד, 50x61 ס”מ, חתום.

נמכר ב:

500

פריט : 15

אסתר פרץ ארד
נוף, 1997, שמן על בד, 97X122 ס"מ,…

הערכת מחיר:

$1,000 - $1,500

פריט : 27

אסתר פרץ ארד
לוט 2 עבודות: נשים, אקוורל על נייר,…

נמכר ב:

40

פריט : 324

אסתר פרץ ארד
אישה יושבת, אקוורל על נייר, 67X97 ס“מ,…

נמכר ב:

260

פריט : 35

אסתר פרץ ארד
נערה, 1953, אקוורל וטוש על נייר, 31X30…

נמכר ב:

180

פריט : 414

אסתר פרץ ארד
ילדים, שמן על בד, 44X54 ס”מ, חתום.

נמכר ב:

360

פריט : 500

אסתר פרץ ארד
נוף, שמן על בד, 81X65 ס”מ, חתום.…

נמכר ב:

480

פריט : 12

אסתר פרץ ארד
נוף, שמן על בד, 64X34 ס"מ, חתום.

נמכר ב:

130

פריט : 13

אסתר פרץ ארד
ילדה, שמן על בד, 61X41 ס"מ, חתום.

נמכר ב:

340

פריט : 562

אסתר פרץ ארד
ילדה, שמן על בד, 41X33 ס”מ, חתום.

נמכר ב:

380

פריט : 563

אסתר פרץ ארד
נערה עם ציפור, שמן על בד, 81X47…

נמכר ב:

500

פריט : 620

אסתר פרץ ארד
הקפיצה, שמן על בד, 100X73 ס”מ, חתום.

הערכת מחיר:

$700 - $1,000

פריט : 310

אסתר פרץ ארד
נוף, שמן על בד, 50X59 ס”מ, חתום.

נמכר ב:

300

פריט : 523

אסתר פרץ ארד
ללא כותרת, שמן על בד, 60X81 ס”מ,…

נמכר ב:

400

פריט : 334

אסתר פרץ ארד
אישה בחלון, שמן על בד, 55X46 ס”מ,…

נמכר ב:

900

פריט : 570

אסתר פרץ ארד
נערה בחלון, שמן על בד, 54X38 ס"מ,…

נמכר ב:

1035

פריט : 427

אסתר פרץ ארד
נערה, אקוורל על נייר, 42X38 ס”מ, חתום.…

נמכר ב:

253

פריט : 580

אסתר פרץ ארד
ללא כותרת, שמן על בד, 60X81 ס"מ,…

הערכת מחיר:

$600 - 800

פריט : 647

אסתר פרץ ארד
כלב ליד הגדר, שמן על בד, 100X130…

הערכת מחיר:

$1,500 - 2,000

פריט : 502

אסתר פרץ ארד
2005 - 1921 דמויות, טכניקה מעורבת על…

הערכת מחיר:

$400 - 600

פריט : 555

אסתר פרץ ארד
2005 - 1921 צייר ודוגמנית, עפרונות וגואש…

נמכר ב:

127

פריט : 560

אסתר פרץ ארד
2005 - 1921 אשה, שמן וטכניקה מעורבת…

נמכר ב:

690

פריט : 733

אסתר פרץ ארד
2005 - 1921 נוף, 1997, שמן על…

הערכת מחיר:

$1,500 - 2,000

פריט : 552

אסתר פרץ ארד
2005 - 1921 אישה, גואש על נייר…

נמכר ב:

322

פריט : 470

אסתר פרץ ארד
אסתר פרץ ארד 2005 - 1921 אישה…

נמכר ב:

748

פריט : 577

אסתר פרץ ארד
אסתר פרץ ארד 2005 - 1921 ילדה,…

נמכר ב:

345

פריט : 728

אסתר פרץ ארד
אסתר פרץ ארד 2005 - 1921 ערומים…

הערכת מחיר:

$800 - 1,200

פריט : 645

אסתר פרץ ארד
אסתר פרץ ארד 2005 – 1921 אישה…

הערכת מחיר:

$1,500 – 1,000

פריט : 413

אסתר פרץ ארד
אסתר פרץ ארד 2005 - 1921 נוף,…

נמכר ב:

748

פריט : 438

אסתר פרץ ארד
אסתר פרץ ארד 2005 - 1921 נוף,…

נמכר ב:

920

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop