אסתר פרץ ארד

פריט : 570

אסתר פרץ ארד
נערה בחלון, שמן על בד, 54X38 ס"מ,…

הערכת מחיר

$400 - 600

פריט : 427

אסתר פרץ ארד
נערה, אקוורל על נייר, 42X38 ס”מ, חתום.…

הערכת מחיר

$300 - 400

פריט : 580

אסתר פרץ ארד
ללא כותרת, שמן על בד, 60X81 ס"מ,…

הערכת מחיר

$600 - 800

פריט : 647

אסתר פרץ ארד
כלב ליד הגדר, שמן על בד, 100X130…

הערכת מחיר

$1,500 - 2,000

פריט : 560

אסתר פרץ ארד
2005 - 1921 אשה, שמן וטכניקה מעורבת…

הערכת מחיר

$700 - 1,000

פריט : 502

אסתר פרץ ארד
2005 - 1921 דמויות, טכניקה מעורבת על…

הערכת מחיר

$400 - 600

פריט : 555

אסתר פרץ ארד
2005 - 1921 צייר ודוגמנית, עפרונות וגואש…

הערכת מחיר

$200 - 300

פריט : 733

אסתר פרץ ארד
2005 - 1921 נוף, 1997, שמן על…

הערכת מחיר

$1,500 - 2,000

פריט : 552

אסתר פרץ ארד
2005 - 1921 אישה, גואש על נייר…

הערכת מחיר

$200 - 300

פריט : 470

אסתר פרץ ארד
אסתר פרץ ארד 2005 - 1921 אישה…

הערכת מחיר

$700 – 500

פריט : 577

אסתר פרץ ארד
אסתר פרץ ארד 2005 - 1921 ילדה,…

הערכת מחיר

$400 – 300

פריט : 728

אסתר פרץ ארד
אסתר פרץ ארד 2005 - 1921 ערומים…

הערכת מחיר

$800 - 1,200

פריט : 645

אסתר פרץ ארד
אסתר פרץ ארד 2005 – 1921 אישה…

הערכת מחיר

$1,500 – 1,000

פריט : 32

אסתר פרץ ארד
אסתר פרץ ארד 2005 - 1921 מריונטות,…

הערכת מחיר

$1,200 – 800

פריט : 413

אסתר פרץ ארד
אסתר פרץ ארד 2005 - 1921 נוף,…

הערכת מחיר

$400 - 600

פריט : 438

אסתר פרץ ארד
אסתר פרץ ארד 2005 - 1921 נוף,…

הערכת מחיר

$800 - 1,200

פריט : 474

אסתר פרץ ארד
אסתר פרץ ארד 2005 - 1921 עירום,…

הערכת מחיר

$150 - 200

פריט : 486

אסתר פרץ ארד
אסתר פרץ ארד 2005 - 1921 אישה…

הערכת מחיר

$500 - 700

פריט : 618

אסתר פרץ ארד
אסתר פרץ ארד 2005 - 1921 נוף,…

הערכת מחיר

$400 - 600

פריט : 640

אסתר פרץ ארד
אסתר פרץ ארד 2005 - 1921 נוף,…

הערכת מחיר

$400 - 600

פריט : 670

אסתר פרץ ארד
אסתר פרץ ארד 2005 - 1921 אישה…

הערכת מחיר

$200 - 300

פריט : 674

אסתר פרץ ארד
אסתר פרץ ארד 2005 - 1921 אישה,…

הערכת מחיר

$150 - 200

פריט : 663

אסתר פרץ ארד
אסתר פרץ ארד 2005 - 1921 ילדה,…

הערכת מחיר

$400 - 600

פריט : 334

אסתר פרץ ארד
אישה בחלון, שמן על בד, 55X46 ס”מ,…

הערכת מחיר

$400 - $600

פריט : 310

אסתר פרץ ארד
נוף, שמן על בד, 50X59 ס”מ, חתום.

הערכת מחיר

$500 - $700

פריט : 523

אסתר פרץ ארד
ללא כותרת, שמן על בד, 60X81 ס”מ,…

הערכת מחיר

$400 - $600

פריט : 562

אסתר פרץ ארד
ילדה, שמן על בד, 41X33 ס”מ, חתום.

הערכת מחיר

$300 - $400

פריט : 563

אסתר פרץ ארד
נערה עם ציפור, שמן על בד, 81X47…

הערכת מחיר

$500 - $700

פריט : 620

אסתר פרץ ארד
הקפיצה, שמן על בד, 100X73 ס”מ, חתום.

הערכת מחיר

$700 - $1,000

פריט : 12

אסתר פרץ ארד
נוף, שמן על בד, 64X34 ס"מ, חתום.

הערכת מחיר

$200-$300

פריט : 13

אסתר פרץ ארד
ילדה, שמן על בד, 61X41 ס"מ, חתום.

הערכת מחיר

$200-$300

פריט : 414

אסתר פרץ ארד
ילדים, שמן על בד, 44X54 ס”מ, חתום.

הערכת מחיר

$300 - $500

פריט : 500

אסתר פרץ ארד
נוף, שמן על בד, 81X65 ס”מ, חתום.…

הערכת מחיר

$500 - $800

פריט : 35

אסתר פרץ ארד
נערה, 1953, אקוורל וטוש על נייר, 31X30…

הערכת מחיר

$50-$100

פריט : 324

אסתר פרץ ארד
אישה יושבת, אקוורל על נייר, 67X97 ס“מ,…

הערכת מחיר

$300 - $500

פריט : 27

אסתר פרץ ארד
לוט 2 עבודות: נשים, אקוורל על נייר,…

הערכת מחיר

$100-$150

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop