הלנה ניזגורדובה

פריט : 546

הלנה ניזגורדובה
נוף ימי, שמן על בד, 50X60 ס"מ,…

הערכת מחיר

$300 - 400

פריט : 724

הלנה ניזגורדובה
נוף ימי, פסטל על נייר, 31X49 ס”מ.…

הערכת מחיר

$400 – 300

פריט : 699

הלנה ניזגורדובה
נוף ימי, פסטל על נייר,33X49 ס”מ, חתום.

הערכת מחיר

$200 - 300

פריט : 629

הלנה ניזגורדובה
נ. 1972 מתרחצים בים, פסטל על נייר,…

הערכת מחיר

$200 - 300

פריט : 535

הלנה ניזגורדובה
נ. 1972 צברים בעמק, פסטל על נייר,…

הערכת מחיר

$200 - 300

פריט : 578

הלנה ניזגורדובה
נ. 1972 נוף אגם, פסטל על נייר,…

הערכת מחיר

$200 - 300

פריט : 738

הלנה ניזגורדובה
נ. 1972 נוף, פסטל על נייר, 20X30…

הערכת מחיר

$200 - 300

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop