ויקטור וסארלי

Total counts: 6

מכירות עבר

פריט : 747

ויקטור וסארלי
747. ויקטור וסארלי 1908-1997 ללא כותרת, ליטוגרפיה,…

הערכת מחיר:

פריט : 624

ויקטור וסארלי
624. ויקטור וסארלי 1908-1997 זברות, הדפס, 47X47…

נמכר ב:

414

פריט : 558

ויקטור וסארלי
558. ויקטור וסארלי 1908-1997 קומפוזיציה, ליטוגרפיה, 60X60…

נמכר ב:

127

פריט : 478

ויקטור וסארלי
478. ויקטור וסארלי Victor Vassarely 1908-1997 ללא…

הערכת מחיר:

פריט : 479

ויקטור וסארלי
479. ויקטור וסארלי Victor Vassarely 1908-1997 קוביה,…

הערכת מחיר:

פריט : 114

ויקטור וסארלי
114. ויקטור וסארלי 1997-1908 ללא כותרת, פרספקס…

הערכת מחיר:

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop