יחיאל קריזה

Total counts: 96

מכירות עבר

פריט : 117

יחיאל קריזה
ללא כותרת, שמן על בד, 100X73 ס”מ,…

נמכר ב:

5000

פריט : 736

יחיאל קריזה
דמויות בנוף, שמן על בד, 65X81 ס”מ,…

נמכר ב:

950

פריט : 30

יחיאל קריזה
נגנית, אקוורל על נייר, 24X31 ס"מ, חתום.

נמכר ב:

90

פריט : 12

יחיאל קריזה
דמויות, גואש על נייר, 50X70 ס"מ, חתום.מקור:…

נמכר ב:

400

פריט : 505

יחיאל קריזה
דמויות בנוף, שמן על בד, 54X65 ס”מ,…

נמכר ב:

1500

פריט : 558

יחיאל קריזה
בתים, גואש על נייר, 50X70 ס”מ, חתום.

נמכר ב:

1100

פריט : 589

נמכר ב:

4600

פריט : 12

יחיאל קריזה
דמויות בנוף, גואש על נייר, 34X48 ס"מ, חתום.

נמכר ב:

300

פריט : 564

יחיאל קריזה
דמות בנוף, גואש על נייר, 34X48 ס”מ,…

נמכר ב:

360

פריט : 230

יחיאל קריזה
ללא כותרת, שמן על בד, 116X33 ס”מ.…

נמכר ב:

1600

פריט : 667

יחיאל קריזה
דמויות ברחוב, אקוורל על נייר, 34X43 ס”מ,…

נמכר ב:

240

פריט : 160

יחיאל קריזה
ללא כותרת, שמן על נייר מוצמד לבד,…

נמכר ב:

1500

פריט : 134

יחיאל קריזה
ללא כותרת, שמן על בד, 130X97 ס”מ,…

נמכר ב:

3800

פריט : 358

יחיאל קריזה
דמויות, גואש על נייר, 100X70 ס”מ, חתום.…

נמכר ב:

1000

פריט : 402

יחיאל קריזה
במפעל, גואש על נייר מוצמד לבד, 50X70…

נמכר ב:

900

פריט : 507

יחיאל קריזה
אישה, גואש על קרטון, 50X35 ס”מ, חתום.

נמכר ב:

240

פריט : 526

יחיאל קריזה
ללא כותרת, שמן על בד, 73X92 ס”מ,…

נמכר ב:

750

פריט : 546

יחיאל קריזה
דמויות, גואש על נייר, 47X68 ס”מ, חתום.

נמכר ב:

340

פריט : 607

יחיאל קריזה
נוף קיבוץ, שמן על עץ, 33X41 ס”מ,…

נמכר ב:

700

פריט : 351

יחיאל קריזה
בתים, שמן וגואש על נייר, 50X70 ס”מ,…

נמכר ב:

750

פריט : 355

יחיאל קריזה
ללא כותרת, גואש ושמן על נייר, 33X48…

נמכר ב:

550

פריט : 456

יחיאל קריזה
ללא כותרת, גואש על קרטון, 100X36 ס”מ,…

נמכר ב:

460

פריט : 179

יחיאל קריזה
ללא כותרת, שמן על בד, 60X65 ס”מ,…

נמכר ב:

1500

פריט : 180

יחיאל קריזה
ללא כותרת, שמן על בד, 130X92 ס”מ,…

נמכר ב:

1400

פריט : 601

יחיאל קריזה
דמויות בשדה, שמן וגואש על נייר מוצמד…

נמכר ב:

1150

פריט : 139

יחיאל קריזה
ללא כותרת, שמן על בד, 130X92 ס"מ,…

נמכר ב:

2990

פריט : 207

יחיאל קריזה
ללא כותרת, שמן על בד, 130X91 ס"מ,…

נמכר ב:

7474

פריט : 238

יחיאל קריזה
ללא כותרת, שמן על בד, 205X110 ס”מ,…

נמכר ב:

8050

פריט : 318

יחיאל קריזה
בבית האריזה, טוש ואקוורל על נייר, 24X35…

נמכר ב:

276

פריט : 204

יחיאל קריזה
ללא כותרת, שמן על בד, 130X97 ס”מ,…

נמכר ב:

5750

פריט : 184

יחיאל קריזה
ללא כותרת, שמן על בד, 73X100 ס"מ,…

נמכר ב:

3220

פריט : 205

יחיאל קריזה
ללא כותרת, שמן על בד, 81X100 ס”מ,…

נמכר ב:

3680

פריט : 206

יחיאל קריזה
ללא כותרת, שמן על בד, 100X81 ס"מ,…

נמכר ב:

2760

פריט : 400

יחיאל קריזה
1968 - 1909 דמויות בירושלים, גואש על…

נמכר ב:

437

פריט : 609

יחיאל קריזה
1968 - 1909 דמויות בנוף, שמן על…

נמכר ב:

1610

פריט : 687

יחיאל קריזה
1968 - 1909 ללא כותרת, גואש על…

נמכר ב:

1955

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop