מיכאל גיטלין

פריט : 209

מיכאל גיטלין
מיכאל גיטלין נ. 1943 ללא כותרת, 86,…

הערכת מחיר

$3,000 – 2,000

פריט : 472

מיכאל גיטלין
ללא כותרת, 2009 , אקוורל וגואש על…

הערכת מחיר

$400 - $600

פריט : 504

מיכאל גיטלין
ללא כותרת, 1997 , טכניקה מעורבת על…

הערכת מחיר

$400 - $600

פריט : 11

מיכאל גיטלין
ללא כותרת, 1973, פחם על נייר, 40X40…

הערכת מחיר

$100-$150

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop