פנחס (מריאן) בורשטיין

Total counts: 11

מכירות עבר

פריט : 23

פנחס (מריאן) בורשטיין
דמות, 1960, הדפס סטנסיל  נייר, 30X23 ס"מ.…

נמכר ב:

240

פריט : 458

פנחס (מריאן) בורשטיין
דמות וסוס, 1960 , אקוורל על נייר,…

נמכר ב:

460

פריט : 449

פנחס (מריאן) בורשטיין
דמות, 1970 , דיו על נייר, 27.5x22.5…

נמכר ב:

850

פריט : 291

פנחס (מריאן) בורשטיין
דיוקן, 1953 , שמן על בד, 33x24…

נמכר ב:

2800

פריט : 28

פנחס (מריאן) בורשטיין
חתולים, שמן על קרטון, 70X50 ס"מ. חתום

נמכר ב:

500

פריט : 242

פנחס (מריאן) בורשטיין
דמות, 1964 , שמן על בד, 92X71…

נמכר ב:

18000

פריט : 243

פנחס (מריאן) בורשטיין
ללא כותרת, 1953 , שמן על בד,…

נמכר ב:

3600

פריט : 245

פנחס (מריאן) בורשטיין
יהודי בשואה, שמן על קרטון, 55X33 ס”מ,…

נמכר ב:

2200

פריט : 37

פנחס (מריאן) בורשטיין
חתולים, גואש על קרטון, 70X50 ס"מ, חתום.…

הערכת מחיר:

$600 - $800

פריט : 489

פנחס (מריאן) בורשטיין
ללא כותרת, 1968, טוש על נייר, 25X17…

נמכר ב:

340

פריט : 606

פנחס (מריאן) בורשטיין
בתים בתל אביב, גואש על קרטון, 50X70…

נמכר ב:

700

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop