פנחס (מריאן) בורשטיין

פריט : 23

פנחס (מריאן) בורשטיין
דמות, 1960, הדפס סטנסיל  נייר, 30X23 ס"מ.…

הערכת מחיר

$200 - $300

פריט : 458

פנחס (מריאן) בורשטיין
דמות וסוס, 1960 , אקוורל על נייר,…

הערכת מחיר

$600 - $900

פריט : 449

פנחס (מריאן) בורשטיין
דמות, 1970 , דיו על נייר, 27.5x22.5…

הערכת מחיר

$350 - $500

פריט : 291

פנחס (מריאן) בורשטיין
דיוקן, 1953 , שמן על בד, 33x24…

הערכת מחיר

$2,000 - $3,000

פריט : 28

פנחס (מריאן) בורשטיין
חתולים, שמן על קרטון, 70X50 ס"מ. חתום

הערכת מחיר

$400-$600

פריט : 242

פנחס (מריאן) בורשטיין
דמות, 1964 , שמן על בד, 92X71…

הערכת מחיר

$4,000 - $6,000

פריט : 243

פנחס (מריאן) בורשטיין
ללא כותרת, 1953 , שמן על בד,…

הערכת מחיר

$4,000 - $6,000

פריט : 245

פנחס (מריאן) בורשטיין
יהודי בשואה, שמן על קרטון, 55X33 ס”מ,…

הערכת מחיר

$2,500 - $3,500

פריט : 37

פנחס (מריאן) בורשטיין
חתולים, גואש על קרטון, 70X50 ס"מ, חתום.…

הערכת מחיר

$600-$800

פריט : 489

פנחס (מריאן) בורשטיין
ללא כותרת, 1968, טוש על נייר, 25X17…

הערכת מחיר

$200 - $300

פריט : 606

פנחס (מריאן) בורשטיין
בתים בתל אביב, גואש על קרטון, 50X70…

הערכת מחיר

$800 - $1,200

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop