אבי שוורץ

פריט : 755

אבי שוורץ
סירות בים, שמן על מזוניט, 39X47 ס"מ,…

הערכת מחיר

$400 - 600

פריט : 491

אבי שוורץ
דמויות ברחוב, שמן על מזוניט, 50X60 ס"מ,…

הערכת מחיר

$800 – 600

פריט : 393

אבי שוורץ
גן התמר ביפו, שמן על מזוניט, 40X47…

הערכת מחיר

$300 - 400

פריט : 687

אבי שוורץ
בבית הקפה, שמן על מזוניט, 56X75 ס”מ,…

הערכת מחיר

$400 - 600

פריט : 468

אבי שוורץ
נוף ימי, שמן על מזוניט, 50X60 ס"מ,…

הערכת מחיר

$400 - 600

פריט : 469

אבי שוורץ
גן התמר ביפו, שמן על מזוניט, 40X47…

הערכת מחיר

$450 - 600

פריט : 470

אבי שוורץ
נוף, שמן על מזוניט, 46X55 ס”מ, חתום.

הערכת מחיר

$400 - 600

פריט : 589

אבי שוורץ
דמויות בבית קפה, שמן על מזוניט, 46X55…

הערכת מחיר

$700 – 500

פריט : 591

אבי שוורץ
דמויות בשוק, שמן על מזוניט, 22X45 ס"מ,…

הערכת מחיר

$300 - 400

פריט : 432

אבי שוורץ
נערה בחדר, שמן על מזוניט, 46X38 ס”מ,…

הערכת מחיר

$500 - 700

פריט : 594

אבי שוורץ
נ. 1938 נוף, שמן על בד מוצמד…

הערכת מחיר

$400 - 600

פריט : 659

אבי שוורץ
נ. 1938 דמויות בבית קפה, שמן על…

הערכת מחיר

$400 - 600

פריט : 660

אבי שוורץ
נ. 1938 דמויות בשוק, שמן על מזוניט,…

הערכת מחיר

$500 - 700

פריט : 666

אבי שוורץ
נ. 1938 דמויות בשוק, שמן על מזוניט,…

הערכת מחיר

$300 - 400

פריט : 670

אבי שוורץ
נ. 1938 דמויות במעברה, שמן על מזוניט,…

הערכת מחיר

$400 - 600

פריט : 447

אבי שוורץ
נ. 1938 דמויות בסמטאות יפו, שמן על…

הערכת מחיר

$700 - 1,000

פריט : 596

אבי שוורץ
נ. 1938 נוף כפרי, שמן על מזוניט,…

הערכת מחיר

$300 - 400

פריט : 441

אבי שוורץ
נ. 1938 נוף, שמן על מזוניט, 50X61…

הערכת מחיר

$600 - 800

פריט : 692

אבי שוורץ
נ. 1938 דמויות בקפה, שמן על מזוניט,…

הערכת מחיר

$600 - 800

פריט : 283

אבי שוורץ
אבי שוורץ נ. 1938 מול קופסת הזכרונות,…

הערכת מחיר

$1,500 - 1,800

פריט : 459

אבי שוורץ
אבי שוורץ נ. 1938 המנזר ביפו, שמן…

הערכת מחיר

$500 – 300

פריט : 473

אבי שוורץ
אבי שוורץ נ. 1938 דמויות בשוק, שמן…

הערכת מחיר

$200 - 300

פריט : 674

אבי שוורץ
אבי שוורץ נ. 1938 דמויות בבית קפה,…

הערכת מחיר

$600 – 400

פריט : 681

אבי שוורץ
אבי שוורץ נ. 1938 דמויות בבית קפה,…

הערכת מחיר

$500 – 300

פריט : 763

אבי שוורץ
אבי שוורץ נ. 1938 תרנגולים, שמן על…

הערכת מחיר

$700 - 900

פריט : 551

אבי שוורץ
אבי שוורץ נ. 1938 דמויות בשוק, שמן…

הערכת מחיר

$600 – 400

פריט : 572

אבי שוורץ
אבי שוורץ נ. 1938 קפה ביפו, שמן…

הערכת מחיר

$800 – 600

פריט : 594

אבי שוורץ
אבי שוורץ נ. 1938 דייגים בנמל, שמן…

הערכת מחיר

$800 – 600

פריט : 696

אבי שוורץ
אבי שוורץ נ. b. 1938 דמויות ותרנגול,…

הערכת מחיר

$200 - 300

פריט : 260

אבי שוורץ
260. אבי שוורץ נ. 1938 b. עגלונים…

הערכת מחיר

פריט : 565

אבי שוורץ
565. אבי שוורץ נ. 1938 b. נמל…

הערכת מחיר

פריט : 545

אבי שוורץ
545. אבי שוורץ נ. 1938 b. נמל…

הערכת מחיר

פריט : 459

אבי שוורץ
459. אבי שוורץ נ. 1938 b. ישיבה,…

הערכת מחיר

פריט : 450

אבי שוורץ
450. אבי שוורץ גבר יושב, שמן על…

הערכת מחיר

פריט : 467

אבי שוורץ
467. אבי שוורץ דמויות בקפה, שמן על…

הערכת מחיר

פריט : 449

אבי שוורץ
449. אבי שוורץ אשה, שמן על מזוניט,…

הערכת מחיר

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop