אד אדלר

פריט : 683

אד אדלר
מרדף, שמן על בד, 40X50 ס"מ, חתום.

הערכת מחיר

$500 - 700

פריט : 707

אד אדלר
ירושלים, שמן על בד, 50X70 ס"מ, חתום.

הערכת מחיר

$600 - 800

פריט : 560

אד אדלר
תשליך, שמן על בד, 30X40 ס"מ, חתום.

הערכת מחיר

$300 - 500

פריט : 666

אד אדלר
בבית הכנסת, שמן על בד, 40X50 ס”מ,…

הערכת מחיר

$700 - 1,000

פריט : 549

אד אדלר
”מים בבקשה”, 44, שמן על בד מוצמד…

הערכת מחיר

$600 - 800

פריט : 670

אד אדלר
תשליך, שמן על בד, 28.5X38.5 ס"מ, חתום.

הערכת מחיר

$400 - 600

פריט : 676

אד אדלר
אב ובנו, שמן על בד, 70X50 ס”מ,…

הערכת מחיר

$1,000 - 1,500

פריט : 808

אד אדלר
כלייזמרים, שמן על בד, 35X46 ס"מ, חתום.

הערכת מחיר

$500 - 700

פריט : 811

אד אדלר
חסידים, שמן על בד, 40X30 ס"מ, חתום.

הערכת מחיר

$400 - 600

פריט : 632

אד אדלר
כלייזמר, שמן על בד, 35X19 ס”מ, חתום.

הערכת מחיר

$300 - 400

פריט : 731

אד אדלר
קבצן, שמן על בד, 70X50 ס”מ, חתום.

הערכת מחיר

$500 - 700

פריט : 730

אד אדלר
דמות דתית, שמן על בד, 73X54 ס”מ,…

הערכת מחיר

$600 - 800

פריט : 748

אד אדלר
1984 - 1917 החייט, שמן על בד,…

הערכת מחיר

$300 - 400

פריט : 750

אד אדלר
1984 - 1917 דמות דתית, שמן על…

הערכת מחיר

$1,000 - 1,500

פריט : 729

אד אדלר
1984 - 1917 דמות בחלון, שמן על…

הערכת מחיר

$200 - 300

פריט : 551

אד אדלר
1984 - 1917 תזמורת, שמן על בד,…

הערכת מחיר

$250 - 400

פריט : 708

אד אדלר
1984 - 1917 כלייזמר, שמן על בד,…

הערכת מחיר

$250 - 400

פריט : 560

אד אדלר
אד אדלר 1984 – 1917 רבנים, שמן…

הערכת מחיר

$600 – 400

פריט : 562

אד אדלר
אד אדלר 1984 - 1917 כליזמרים, שמן…

הערכת מחיר

$600 - 800

פריט : 563

אד אדלר
אד אדלר נגנים, שמן על בד, 28x34…

הערכת מחיר

$400 - 600

פריט : 553

אד אדלר
553. אד אדלר נ. 1917 b. ילדים…

הערכת מחיר

פריט : 378

אד. אדלר
378. אד. אדלר נמלים, 1980, שמן על…

הערכת מחיר

פריט : 647

אד אדלר
סנדלר, שמן על בד, 30X40 ס”מ, חתום.

הערכת מחיר

$300 - $500

פריט : 553

אד אדלר
חתונה יהודית, שמן על בד, 50X60 ס”מ,…

הערכת מחיר

$1,000 - $1,500

פריט : 554

אד אדלר
חסידים, שמן על בד, 30X40 ס”מ, חתום.

הערכת מחיר

$300 - $400

פריט : 555

אד אדלר
כלייזמרים, שמן על בד, 30X40 ס”מ, חתום.

הערכת מחיר

$400 - $600

פריט : 756

אד אדלר
שיעור תורה, שמן על בד, 40X50 ס”מ,…

הערכת מחיר

$500 - $700

פריט : 760

אד אדלר
קורא עיתון, שמן על בד, 40X30 ס”מ,…

הערכת מחיר

$200 - $300

פריט : 765

אד אדלר
חייט, שמן על בד, 50X70 ס”מ, חתום.

הערכת מחיר

$500 - $700

פריט : 646

אד אדלר
אב ובנו, שמן על בד, 35X30 ס”מ,…

הערכת מחיר

$400 - $600

פריט : 40

אד אדלר
עירום, שמן על בד, 50X70 ס"מ, חתום.

הערכת מחיר

$300-$500

פריט : 27

אד אדלר
אב ובנו, שמן על בד, 35X30 ס"מ, חתום.

הערכת מחיר

$400-$600

פריט : 769

הערכת מחיר

$500 - $700

פריט : 17

אד אדלר
כלייזמרים, שמן על בד, 40X30 ס"מ, חתום.

הערכת מחיר

$250-$350

פריט : 615

אד אדלר
שמחת תורה, שמן על בד מוצמד לקרטון,…

הערכת מחיר

$600 - $800

פריט : 609

אד אדלר
חסיד, שמן על בד, 70X50 ס”מ, חתום…

הערכת מחיר

$200 - $300

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop