אוזיאש הופשטטר

Total counts: 39

מכירות עבר

פריט : 23

אוזיאש הופשטטר
עירום, דיו על נייר, 48X30 ס"מ, חתום.

נמכר ב:

40

פריט : 33

אוזיאש הופשטטר
אם ובתה, דיו על נייר, 33X21 ס"מ,…

נמכר ב:

200

פריט : 30

אוזיאש הופשטטר
ימאי, 1955, גואש על נייר, 61X40 ס"מ,…

נמכר ב:

160

פריט : 24

אוזיאש הופשטטר
זוג, אקוורל על נייר, 41x27 ס"מ, חתום.

נמכר ב:

40

פריט : 22

אוזיאש הופשטטר
דמות, פסטל על נייר, 64X40 ס"מ, חתום.מקור:…

נמכר ב:

90

פריט : 29

אוזיאש הופשטטר
סביב השולחן, דיו וטוש על נייר, 23X18…

נמכר ב:

50

פריט : 29

אוזיאש הופשטטר
דמות, אקוורל על נייר, 55X50 ס"מ, חתום.

נמכר ב:

40

פריט : 25

אוזיאש הופשטטר
דמויות, אקוורל על נייר, 60X36 ס"מ, חתום.

נמכר ב:

80

פריט : 20

אוזיאש הופשטטר
דמויות, שמן על בד, 46X38 ס"מ, חתום.

נמכר ב:

220

פריט : 26

אוזיאש הופשטטר
זוג, אקוורל על נייר, 33X28 ס"מ, חתום.

נמכר ב:

50

פריט : 426

אוזיאש הופשטטר
עירום, אקוורל על נייר, 35X38 ס”מ, חתום.

נמכר ב:

160

פריט : 34

אוזיאש הופשטטר
דמויות, אקוורל על נייר, 56X37 ס"מ, חתום.…

נמכר ב:

180

פריט : 26

אוזיאש הופשטטר
דמות, טכניקה מעורבת על נייר, 20X14 ס"מ.…

נמכר ב:

90

פריט : 40

אוזיאש הופשטטר
זוג בחלון, אקוורל על נייר, 27X34 ס"מ.…

נמכר ב:

140

פריט : 11

אוזיאש הופשטטר
הופשטטר,   טכניקה מעורבת על נייר, 23X18…

נמכר ב:

50

פריט : 462

אוזיאש הופשטטר
עירום, אקוורל על נייר, 28X41.5 ס"מ, חתום.

הערכת מחיר:

$300 – 200

פריט : 619

אוזיאש הופשטטר
דמויות, אקוורל על נייר, 46X68 ס”מ, חתום.

נמכר ב:

184

פריט : 463

אוזיאש הופשטטר
1995 - 1905 אישה, אקוורל על נייר,…

נמכר ב:

184

פריט : 593

אוזיאש הופשטטר
1995 - 1905 זוג, שמן על בד,…

נמכר ב:

230

פריט : 718

אוזיאש הופשטטר
אוזיאש הופשטטר 1995 - 1905 זוג, אקוורל…

הערכת מחיר:

$200 – 150

פריט : 719

אוזיאש הופשטטר
אוזיאש הופשטטר 1995 - 1905 דמויות, אקוורל…

נמכר ב:

35

פריט : 720

אוזיאש הופשטטר
אוזיאש הופשטטר 1995 - 1905 אישה, טכניקה…

נמכר ב:

81

פריט : 649

אוזיאש הופשטטר
אוזיאש הופשטטר 1995 - 1905 דמויות, אקוורל…

נמכר ב:

173

פריט : 650

אוזיאש הופשטטר
אוזיאש הופשטטר 1995 - 1905 דמות אישה,…

נמכר ב:

460

פריט : 728

אוזיאש הופשטטר
אוזיאש הופשטטר 1995 - 1905 זוג, טכניקה…

נמכר ב:

115

פריט : 729

אוזיאש הופשטטר
אוזיאש הופשטטר 1995 - 1905 זוג, אקוורל…

נמכר ב:

115

פריט : 419

אוזיאש הופשטטר
419. אוזיאש הופשטטר 1995 - 1905 דמויות,…

נמכר ב:

58

פריט : 505

אוזיאש הופשטטר
505. אוזיאש הופשטטר 1905-1995 המלאך, שמן על…

נמכר ב:

460

פריט : 539

אוזיאש הופשטטר
539. אוזיאש הופשטטר 1905-1995 דמויות, אקוורל, 52x29…

נמכר ב:

81

פריט : 540

אוזיאש הופשטטר
540. אוזיאש הופשטטר 1905-1995 אשה וילד, שמן…

נמכר ב:

276

פריט : 717

אוזיאש הופשטטר
717. אוזיאש הופשטטר 1905-1995 אשה בעירום, עט…

הערכת מחיר:

פריט : 407

אוזיאש הופשטטר
407. אוזיאש הופשטטר 1905-1995 דמות אשה, אקוורל,…

נמכר ב:

138

פריט : 650

אוזיאש הופשטטר
650. אוזיאש הופשטטר 1905-1995 נשים, אקוורל, 30x48…

נמכר ב:

69

פריט : 354

אוזיאש הופשטטר
354. אוזיאש הופשטטר 1905-1995 ראש, טוש ואקוורל,…

נמכר ב:

69

פריט : 605

אוזיאש הופשטטר
605. אוזיאש הופשטטר 1905-1995 עירום מהגב, 1945,…

נמכר ב:

276

פריט : 529

אוזיאש הופשטטר
529. אוזיאש הופשטטר מחשבות, אקוורל, 65x48 ס"מ,…

הערכת מחיר:

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop