יעקב פינס

פריט : 756

יעקב פינס
דגון, 6 חיתוכי עץ, 47X29 ס”מ, חתום…

הערכת מחיר

$400 - 600

פריט : 489

יעקב פינס
2006 - 1917 נוף עצים, 1974, גואש…

הערכת מחיר

$300 - 500

פריט : 804

יעקב פינס
2006 - 1917 דגים בצלחת, 1966, ליטוגרפיה,…

הערכת מחיר

$100 - 150

פריט : 806

יעקב פינס
2006 - 1917 דגון, אלבום 6 חיתוכי…

הערכת מחיר

$400 - 600

פריט : 590

יעקב פינס
1917-2006 נוף, פנדה על נייר, 65X49 ס”מ,…

הערכת מחיר

$400 - 600

פריט : 645

יעקב פינס
2006 - 1917 החתול, חיתוך עץ, 60X30…

הערכת מחיר

$200 - 300

פריט : 759

יעקב פינס
2006 - 1917 סירות, 1952, חיתוך עץ,…

הערכת מחיר

$150 - 200

פריט : 761

יעקב פינס
2006 - 1917 דמויות בנוף, 1988, חיתוך…

הערכת מחיר

$150 - 200

פריט : 765

יעקב פינס
2006 - 1917 צייר ופלטה, 53, חיתוך…

הערכת מחיר

$150 - 200

פריט : 333

יעקב פינס
יעקב פינס 2006 - 1917 נערה בצהוב,…

הערכת מחיר

$800 – 600

פריט : 771

יעקב פינס
יעקב פינס 2006 - 1917 דמות עם…

הערכת מחיר

$200 – 150

פריט : 604

יעקב פינס
יעקב פינס 2006 - 1917 יפו, 1958,…

הערכת מחיר

$300 - 500

פריט : 800

יעקב פינס
יעקב פינס 2006 - 1917 ירושלים, 1984,…

הערכת מחיר

$300 – 200

פריט : 667

יעקב פינס
667. יעקב פינס 2006 - 1917 ציפור,…

הערכת מחיר

פריט : 579

יעקב פינס
579. יעקב פינס נ. 1917 b. נמר,…

הערכת מחיר

פריט : 571

יעקב פינס
571. יעקב פינס נ. 1917 b. עכו,…

הערכת מחיר

פריט : 616

יעקב פינס
616. יעקב פינס 1917-2005 דגים, 1950, חיתוך…

הערכת מחיר

פריט : 617

יעקב פינס
617. יעקב פינס 1917-2005 תרנגול, 1950, חיתוך…

הערכת מחיר

פריט : 329

יעקב פינס
329. יעקב פינס נ. 1917 b. ירושלים,…

הערכת מחיר

פריט : 467

יעקב פינס
467. יעקב פינס נ. 1917 b. חתול,…

הערכת מחיר

פריט : 468

יעקב פינס
468. יעקב פינס נ. 1917 b. תרנגול,…

הערכת מחיר

פריט : 557

יעקב פינס
557. יעקב פינס נ. 1917 b. עץ…

הערכת מחיר

פריט : 558

יעקב פינס
558. יעקב פינס נ. 1917 b. נוף,…

הערכת מחיר

פריט : 559

יעקב פינס
559. יעקב פינס נ. 1917 b. סירות…

הערכת מחיר

פריט : 611

יעקב פינס
611. יעקב פינס נ. 1917 b. עירום…

הערכת מחיר

פריט : 727

יעקב פינס
727. יעקב פינס תרנגולים, 1950, חיתוך עץ,…

הערכת מחיר

פריט : 732

יעקב פינס
732. יעקב פינס דמות בנוף, 1947, חיתוך…

הערכת מחיר

פריט : 689

יעקב פינס
689. יעקב פינס נמל חיפה, 1968, חיתוך…

הערכת מחיר

פריט : 690

יעקב פינס
690. יעקב פינס נוף, 1974, חיתוך עץ,…

הערכת מחיר

פריט : 691

יעקב פינס
691. יעקב פינס תרנגול, חיתוך עץ צבעוני,…

הערכת מחיר

פריט : 34

יעקב פינס
נוף, 1959, אקוורל על נייר, 47X67 ס"מ.…

הערכת מחיר

$200 - $300

פריט : 40

יעקב פינס
נוף מהמרפסת, 1967, חיתוך עץ צבעוני, 27X17…

הערכת מחיר

$100-$150

פריט : 13

יעקב פינס
נוף, 1983, אקוורל על נייר, 16X20 ס"מ,…

הערכת מחיר

$150-$200

פריט : 38

יעקב פינס
על הדרך, 1968, חיתוך עץ צבעוני, 17X83…

הערכת מחיר

$300-$500

פריט : 37

יעקב פינס
האי הרחוק, 1993, חיתוך עץ צבעוני, 17X83…

הערכת מחיר

$300-$500

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop