יעקב שטיינהרט

Total counts: 6

מכירות עבר

פריט : 684

יעקב שטיינהרט
684. יעקב שטיינהרט 1887-1968 בבית המדרש, תחריט,…

נמכר ב:

115

פריט : 685

יעקב שטיינהרט
685. יעקב שטיינהרט 1887-1968 רב, חיתוך עץ,…

נמכר ב:

92

פריט : 686

יעקב שטיינהרט
686. יעקב שטיינהרט 1887-1968 רב, חיתוך עץ,…

נמכר ב:

92

פריט : 44

יעקב שטיינהרט
44. יעקב שטיינהרט 1887-1968 אדם עובד בשדה,…

נמכר ב:

6900

פריט : 73

יעקב שטיינהרט
73. יעקב שטיינהרט 1887-1968 הגר, שמן על…

נמכר ב:

3680

פריט : 245

יעקב שטיינהרט
245. יעקב שטיינהרט 1887-1968 נוף, 1925, פסטל,…

הערכת מחיר:

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop