אמנות מודרנית

אמנות מודרנית ועכשווית משנות ה- 70 עד היום

 • דן ריזינגר

  2,500$
 • יהושע גריפית

  1,500$
 • יהושע גריפית

  1,200$
 • יובל מלר

  700$
 • יוכבד ויינפלד

  1,100$
 • יצחק ליבנה

  2,000$
 • כרים אבו שקרה

  2,000$
 • מיכאל דרוקס

  1,000$
 • פריד אבו-שקרה

  2,500$
 • קרן שפילשר

  2,000$