אורי ליפשיץ

קומיקס,
שמן וטכניקה מעורבת על בד, 129X91 ס"מ,
חתום.