יהושע גריפית

ללא כותרת,

שמן על בד, 110X90 ס"מ.

חתום

מחיר: $1,200